Alt du trenger å vite om et indeksfond

indexfond

Vurderer du å investere penger i et indeksfond? Det behøver slettes ikke være en dårlig idé, og kan gi stor avkastning over lengre tid. Selv om det å legge penger i et slikt fond ikke nødvendigvis krever noen kunnskaper fra din side, så er det veldig greit å vite hva et indeksfond er før man faktisk begir seg ut på en slik investering. Og nettopp det skal vi fortelle deg i denne artikkelen!

Hva er et indeksfond?

Et indeksfond er et verdipapirfond, der man må samme måte som ved andre fond investerer penger med ett mål for øyet – å tjene penger på det over tid. Det blir stadig mer og mer populært å investere i indeksfond, noe som først og fremst kommer av at inngangsbilletten er lav. Det er billig å investere i indeksfond, i alle fall dersom man sammenligner med en rekke andre verdipapirfond, som blant annet et aksjefond.

Selve grunnprinsippet i et indeksfond er at det skal investeres tilsvarende det som er referanseindeksen til fondet. Det gir en forutsigbar avkastning, ettersom det skal gi tilsvarende den referanseindeksen man har. Dette betyr at den som forvalter innskuddene i fondet ikke behøver å bruke like mye tid på analyser av aksjer og lignende, noe som bidrar til å presse ned forvaltningshonoraret i et indeksfond. Det er nettopp derfor det blir billigere for den vanlige mannen i gata å investere i et slikt fond.

For å få et enkelt bilde på hvordan et indeksfond fungerer, så kan man ta Oslo Børs og dens hovedindeks som eksempel. Dersom den stiger med 5 prosent i løpet av ett år, så skal indeksfondet stige med den samme prosenten – men så må man også trekke fra utgifter. Å spare i et indeksfond er stort sett en trygg løsning, som kan gi avkastninger selv om risikoen er forholdsvis liten.

Ulike typer indeksfond

Det finnes flere måter å drive et indeksfond på, selv om ulikhetene er små. Full replikering er den vanligste formen for indeksforvaltning, der man investerer i verdipapirer som har den samme indeksen som fondet. Det er også mulig med delvis replikering, og her vil man splitte fondets indeks i ulike bransjer eller tilsvarende. Dette betyr at man ikke investerer i nøyaktig de samme papirene som i indeksen.

Til sist har man det som kalles for optimalisert utvelgelse, som er en noe utradisjonell modell for et indeksfond. Her vil man gjøre en kostnadsanalyse for å beregne om det vil være mer penger å tjene på å følge indeksen, eller å avvike fra denne. Du som skal investere i et indeksfond trenger uansett ikke å bekymre deg for hvilke modeller et indeksfond drives etter, men man bør heller se på fondets tidligere resultater når man bestemmer seg.

Hvilke indeksfond finnes i Norge?

Det finnes flere indeksfond i Norge, og de siste årene har det blitt etablert mange flere enn hva man så tidligere. Blant de billigste og mest populære finner vi DNB Global Indeks og Storebrand Indeks, som altså er to sparefond som driftes av landets største banker. Man betaler bare et årlig forvaltningsgebyr på 0,3 prosent, noe som er svært lavt sammenlignet med andre verdipapirfond. Dessuten kan man spare så lite som 100 kroner i disse to fondene, noe som gjør det til velegnede indeksfond både for småsparere og storsparere. Det er naturligvis mulig å investere mye mer enn som så.

De fleste norske indeksfond følger indeksen til OSEBX på Oslo Børs. For deg som vil investere store penger i indeksfond, så anbefaler vi Alfred Berg Indeks Classic. Dette er det desidert billigste indeksfondet på markedet, med en forvaltningskostnad på kun 0,19 prosent. Samtidig er minsteinnskuddet på hele 25 000 kroner, og følgelig er dette et indeksfond for den som vil ha stor avkastning og tåler en liten risiko.